Pamje e shpejtë e Calendar
Kërkimi për ngjarjet: Prekni , më pas futni tekstin në fushën e kërkimit. Kërkohen titujt,…

Ftesat
Nëse keni llogari të iCloud, një llogari Microsoft Exchange ose një llogari që mbështet CalDAV,…

Përdorimi i shumë kalendarëve
Aktivizimi i kalendarëve të iCloud, Google, Exchange ose Yahoo!: Shkoni te Settings > Mail, Contacts,…

Ndarja e kalendarëve të iCloud
Ju mund të ndani një kalendar të iCloud me përdorues të tjerë të iCloud users.…

Cilësimet e Calendar
Te Settings > Mail, Contacts, Calendars ka një numër cilësimesh që ndikojnë te Calendar dhe…