Te Settings > Mail, Contacts, Calendars ka një numër cilësimesh që ndikojnë te Calendar dhe llogaritë tuaja të kalendarit. Këto përfshijnë:

  • Sinkronizimin e ngjarjeve të kaluara (ngjarjet e ardhshme sinkronizohen gjithmonë)

  • Tonin sinjalizues që luhet për ftesat e takimeve të reja

  • Kalendari i parazgjedhur për ngjarjet e reja

  • Koha e parazgjedhur për sinjalizimet

  • Mbështetjen për zonën kohore, për të treguar datat dhe orën duke përdorur një zonë kohore të ndryshme

  • Cila ditë fillon javën