Nëse keni llogari të iCloud, një llogari Microsoft Exchange ose një llogari që mbështet CalDAV, mund të dërgoni dhe të merrni ftesa për takim.

  • Ftesat për të tjerët në një ngjarje: Prekni një ngjarje, prekni Edit, më pas prekni Invitees. Shkruani emrat, ose prekni butoni i shtimit për të zgjedhur njerëzit nga Contacts.

  • RSVP: Prekni një ngjarje ku jeni i ftuar, ose prekni Inbox dhe prekni një ngjarje. Nëse shtoni komente (që mund të mos jenë të disponueshme për të gjithë kalendarët), komentet tuaja mund të shihen nga organizuesi por jo nga pjesëmarrësit e tjerë. Për të shikuar ngjarje që keni refuzuar, prekni Calendars dhe më pas aktivizoni Show Declined Events.

  • Programimi i një takimi pa bllokuar programin tuaj: Prekni ngjarjen dhe më pas prekni Availability dhe prekni “free.” Ose nëse keni krijuar një ngjarje, prekni “Show As” dhe prekni “free”. Ngjarja qëndron e aktivizuar në kalendar, por nuk shfaqet si e zënë për të tjerët që ju dërgojnë ftesa.