Shkoni te Settings > Photos & Camera për opsionet e kamerës, të cilat përfshijnë:

  • transmetimet e fotove

  • pamje rrëshqitëse

  • rrjetë

Rregulloni volumin e tingullit të diafragmës me cilësimet e Ringer dhe Alerts te Settings > Sounds. Ose hiqni tingullin duke përdorur çelësin Zile/Heshtje. (Në disa vende, heqja e tingullit është çaktivizuar).