Fotot dhe videot që bëni ruhen në Camera Roll. Me Photo Stream, fotot e reja shfaqen gjithashtu në transmetimin e fotove në iPhone dhe pajisjet dhe kompjuterët e tjerë iOS. Shikoni My Photo Stream.

  • Shikimi i Camera Roll: Prekni imazhin miniaturë, më pas rrëshqitni majtas ose djathtas. Ju mund të shikoni gjithashtu Camera Roll në aplikacionin Photos.

Prekni ekranin për të shfaqur ose fshehur kontrollet.

  • Ngarkimi i fotove dhe i videove në kompjuter: Lidhni iPhone me kompjuterin tuaj për të ngarkuar artikujt në iPhoto ose aplikacion tjetër të mbështetur në kompjuterin tuaj Mac ose PC. Nëse fshini fotot ose videot në proces, ato largohen nga albumi i Camera Roll.

  • Sinkronizimi i fotove dhe i videove në iPhone nga kompjuteri juaj Mac: Përdorni panelin e cilësimeve Photos te iTunes. Shikoni Sinkronizohuni me iTunes.