Pamje e shpejtë e Clock
Ora e parë shfaq kohën bazuar në vendndodhjen tuaj kur konfiguroni iPhone. Shtoni orë të…

Alarmet dhe kohëmatësit
Dëshironi që iPhone t'ju zgjojë? Prekni Alarm dhe më pas prekni . Vendosni orën e…