• Dëshironi që iPhone t'ju zgjojë? Prekni Alarm dhe më pas prekni shenja plus. Vendosni orën e zgjimit dhe opsione të tjera, më pas emërtojeni alarmin (si p.sh. “Stërvitje futbolli”).

    Ekrani Alarm, me butonin Edit në këndin e majtë lart, si dhe butonin Add në këndin e djathtë lart. Katër shiritat horizontalë shfaqin alarmet për katër qëllime me ndërrimet për fikje/ndezje për secilin alarm. Përgjatë pjesës së poshtme, nga e majta në të djathtë, ndodhen dritaret World Clock, Alarm, Stopwatch dhe Timer.

  • Pa humbje kohe! Ju mund ta përdorni kronometrin edhe për të mbajtur kohën, për të regjistruar xhiro vrapimi, ose për të vendosur një kohëmatës për t'ju sinjalizuar kur koha ka përfunduar. Nëse po zieni lehtë një vezë, thjesht i thoni Siri “Set the timer for 3 minutes”.

  • Dëshironi të bini në gjumë duke dëgjuar muzikë apo një podkast? Prekni Timer, më pas prekni When Timer Ends dhe zgjidhni Stop Playing në fund.

  • Aksesimi i shpejtë i veçorive të orës: Rrëshqitni lart nga fundi i ekranit për të hapur Control Center, më pas prekni butoni i orës. Ju mund të aksesoni alarmet në Control Center edhe kur iPhone është i bllokuar.