Ora e parë shfaq kohën bazuar në vendndodhjen tuaj kur konfiguroni iPhone. Shtoni orë të tjera për të treguar orën në qytete të tjera kryesore dhe breza të tjerë orarë.

Ekrani World Clock, me butonin Edit në këndin e majtë lart, si dhe butonin e orës Add në këndin e djathtë lart. Pesë shirita blu horizontalë tregojnë kohën në pesë qytete të ndryshme në botë. Përgjatë pjesës së poshtme, nga e majta në të djathtë, ndodhen dritaret World Clock, Alarm, Stopwatch dhe Timer.