Pamje e shpejtë e Compass
Gjeni një drejtim, shikoni gjatësinë dhe gjerësinë gjeografike, gjeni nivelimin apo një pjerrësi. Shikimi i…

Në nivel
Shfaqja e nivelimit: Rrëshqitni majtas në ekranin Compass. Mbajtja drejt. Mbajeni iPhone mbas një kornize…