Për të kontrolluar nivelin ose për të matur një pjerrësi, mbajeni iPhone në kënd ose shtrijeni me ekran lart.
  • Shfaqja e nivelimit: Rrëshqitni majtas në ekranin Compass.

  • Mbajtja drejt. Mbajeni iPhone mbas një kornize apo një objekti tjetër, më pas rrotullojini ato derisa të shikoni ngjyrën e gjelbër. Për nivelimin e vërtetë, devijimi shfaqet në një sfond të zi. Nëse sfondi është i kuq (që tregon pjerrësi relative), prekni ekranin për ta bërë atë të zi.

  • Nivelimi i tavolinës: Shtrijeni iPhone në tavolinë.

  • Gjetja e pjerrësisë: Mbajeni iPhone në sipërfaqen që dëshironi të gjeni dhe më pas prekni ekranin për të kapur pjerrësinë. Pjerrësia që kërkoni tregohet me të zezë, me devijimin e treguar me të kuqe. Prekeni sërish për t'u kthyer në nivelimin standard.