Pamje e shpejtë e Contacts
Vendosja e kartës My Info për Safari, Siri dhe aplikacione të tjera: Shkoni te Settings…

Përdorimi i Contacts me Phone
Prioriteti i kontakteve: Kur shtoni dikë në listën e Favourites, thirrjet e tij anashkalojnë Do…

Shtimi i kontakteve
Përveç futjes së kontakteve, mund të kryeni si më poshtë: Përdorimi i kontakteve në iCloud: …

Cilësimet e Contacts
Shkoni te Settings > Mail, Contacts, Calendars, ku mund të kryeni si më poshtë: Ndryshoni…