Shkoni te Settings > Mail, Contacts, Calendars, ku mund të kryeni si më poshtë:

  • Ndryshoni mënyrën si renditen kontaktet

  • Shfaqni kontaktet sipas emrit ose mbiemrit

  • Ndryshoni shkurtimin e emrave të gjatë në lista

  • Caktoni një llogari të parazgjedhur për kontaktet e reja

  • Konfigurimi i kartës suaj My Info