• Prioriteti i kontakteve: Kur shtoni dikë në listën e Favourites, thirrjet e tij anashkalojnë Do Not Disturb dhe shtohen te lista Favorites në Phone, për telefonim të shpejtë. Prekni një kontakt, më pas lëvizni poshtë dhe prekni Add to Favorites.

  • Ruajtja e numrit që sapo keni formuar: Te Phone, prekni Keypad, futni një numër, pastaj prekni Add to Contacts. Prekni Create New Contact ose prekni “Add to Existing Contact” dhe zgjidhni një kontakt.

  • Shtimi i një telefonuesi që keni folur së fundmi te Contacts: Te Phone, prekni Recents, më pas prekni butoni i informacionit ngjitur me numrin. Më pas prekni Create New Contact ose prekni “Add to Existing Contact” dhe zgjidhni një kontakt.

  • Automatizimi i thirrjes së një numri të brendshëm ose kodi: Nëse numri që telefononi kërkon të formoni një numër të brendshëm, iPhone mund ta vendosë atë për ju. Kur redaktoni numrin e telefonit të një kontakti, prekni butoni i simboleve për të vendosur pauzat në sekuencën e telefonimit. Prekni Pause për të vendosur një pauzë prej dy sekondash, e cila përfaqësohet nga një presje. Prekni Wait për të ndaluar telefonimin derisa të prekni sërish Dial, i cili i korrespondon një pikëpresjeje.

një numër telefoni me presje, që tregon një pauzë me 2 sekonda mes shifrave.