Përdorimi i aplikacioneve


Personalizimi i iPhone


Shkrimi i tekstit


Diktimi
Në iPhone 4s ose version të mëvonshëm mund të diktoni në vend që të shkruani.…

Programi Voice Control
Kryerja e thirrjeve dhe kontrolli i luajtjes së muzikës me Voice Control. (Në iPhone 4s…

Kërkimi
Shumë aplikacione përfshijnë një fushë kërkimi ku mund të shkruani për të gjetur diçka që…

Control Center
ju jep akses të çastit te kamera, blici, AirDrop (iPhone 5 ose version më i…

Qendra e sinjalizimeve dhe e njoftimeve


Tingujt dhe vendosja në heshtje
Ju mund të ndryshoni ose çaktivizoni tingujt që luan iPhone kur merrni një thirrje, mesazh,…

Do Not Disturb
është një mënyrë e thjeshtë për të vendosur në heshtje iPhone, qoftë kur shkoni në…