Control Center, me butonat e modalitetit të aeroplanit, wi-fi, Bluetooth, Do Not Disturb dhe Portrait Lock në krye, kontrollin e ndriçimit poshtë, informacionin e Now Playing poshtë saj me kontrollet e luajtjes së audios, butonat AirDrop dhe AirPlay më poshtë saj, dhe, në fund, butonat e elektrikut, orës, makinës llogaritëse dhe kamerës.

Control Center ju jep akses të çastit te kamera, blici, AirDrop (iPhone 5 ose version më i ri), AirPlay, kohëmatësi, kontrollet e luajtjes audio, dhe shumë veçori të tjera të dobishme. Ju mund të përshtatni ndriçimin, të bllokoni ekranin në orientim vertikal, të aktivizoni ose çaktivizoni shërbimet me valë, dhe të aktivizoni AirDrop për të shkëmbyer fotot dhe artikujt e tjerë me pajisjet iOS pranë jush që mbështesin AirDrop. Shikoni AirDrop, iCloud dhe mënyra të tjera për të ndarë.

  • Hapja e Control Center: Rrëshqisni lart nga fundi i një ekrani (edhe nga ekrani Lock).

  • Hapja e aplikacionit të audios që po luan: Prekni titullin e këngës.

  • Mbyllja e Control Center: Rrëshqisni poshtë, prekni pjesën e sipërme të ekranit ose shtypni butonin Home.

  • Çaktivizimi i hyrjes në Control Center tek aplikacionet ose tek ekrani i kyçjes: Shkoni te Settings > Control Center.