Do Not Disturb është një mënyrë e thjeshtë për të vendosur në heshtje iPhone, qoftë kur shkoni në një darkë ose kur bini në gjumë. Ajo nuk lejon që thirrjet dhe sinjalizimet të nxjerrin tinguj apo të ndriçojnë ekranin.

  • Aktivizimi i Do Not Disturb: Rrëshqitni lart nga fundi i ekranit për të hapur Control Center, më pas prekni butoni Do Not Disturb. Kur aktivizohet When Do Not Disturb, shfaqet butoni Do Not Disturb në shiritin e statusit.

Shënim: Alarmet vazhdojnë të bien, edhe kur aktivizohet Do Not Disturb. Për t'u siguruar që iPhone të qëndrojë i heshtur, çaktivizojeni.

  • Konfigurimi i Do Not Disturb: Shkoni te Settings > Do Not Disturb.

Ju mund të programoni oraret kur dëshironi të keni heshtje, të lejoni thirrje nga kontaktet e preferuara apo grupe kontakti, dhe të lejoni të bien thirrjet e përsëritura për situata emergjence. Ju mund të vendosni gjithashtu nëse Do Not Disturb e vendos iPhone në heshtje vetëm kur është i bllokuar, ose edhe kur është i zhbllokuar.