iPhone ka një bateri të brendshme të rikarikueshme. Për më shumë informacion mbi baterinë, duke përfshirë këshilla për të maksimizuar jetëgjatësinë e baterisë vizitoni www.apple.com/eg/batteries.

PARALAJMËRIM: Për informacion të rëndësishëm sigurie mbi baterinë dhe karikimin e iPhone, shikoni Informacion i rëndësishëm për sigurinë.

  • Ngarkimi i baterisë: Futni iPhone në prizë duke përdorur kabllon e përfshirë USB dhe përshtatësin e rrymës USB.

iPhone i lidhur me përshtatësin e rrymës.

Shënim: Lidhja e iPhone me një prizë elektrike mund të nisë rezervimin iCloud ose sinkronizimin me valë të iTunes. Shikoni Rezervimi i iPhone dhe Sinkronizohuni me iTunes.

Ju mund ta karikoni baterinë edhe duke e lidhur iPhone me kompjuterin, i cili lejon gjithashtu të sinkronizoni iPhone me iTunes. Shikoni Sinkronizohuni me iTunes. Përveç rasteve kur tastiera ka portë USB 2.0 ose 3.0 me ushqim të lartë, duhet ta lidhni iPhone me portën USB 2.0 ose 3.0 të kompjuterit.

E rëndësishme: Bateria e iPhone mund të shkarkohet në vend që të ngarkohet, nëse iPhone lidhet me një kompjuter që është i fikur ose në modalitet gjumi ose pritjeje.

Ikona e baterisë në këndin e djathtë lart tregon nivelin e baterisë ose gjendjen e ngarkimit. Për të shfaqur përqindjen e baterisë së mbetur, shkoni te Settings > General > Usage. Ndërkohë që sinkronizoni ose përdorni iPhone, karikimi mund të kërkojë më shumë kohë.

Ikona e baterisë me një vetëtimë tregon se bateria po ngarkohet.

E rëndësishme: Nëse iPhone nuk ka shumë energji, mund të shfaqë figurën e një baterie pothuajse të shkarkuar për të treguar se iPhone duhet të karikohet për të paktën dhjetë minuta përpara se ta përdorni. Nëse iPhone nuk ka shumë rrymë, ekrani mund të fiket për deri në dy minuta përpara se të shfaqet figura e rënies së baterisë.

Bateritë e rikarikueshme kanë një numër të kufizuar ciklesh karikimi dhe eventualisht do të duhet të zëvendësohen. Bateria e iPhone nuk mund të zëvendësohet nga përdoruesi; mund të zëvendësohet vetëm nga ofruesi i autorizuar i shërbimit të Apple. Shikoni uebsajtin e Programit të zëvendësimit të baterisë.