Shumë aplikacione përfshijnë një fushë kërkimi ku mund të shkruani për të gjetur diçka që aplikacioni e njeh. Me Spotlight Search, mund të kërkoni në të gjitha aplikacionet njëherësh.

  • Kërkimi i iPhone: Zvarrisni poshtë qendrën e një ekrani Home për të shfaqur fushën e kërkimit. Rezultatet dalin ndërkohë që shkruani; për të fshehur tastierën dhe për të parë më shumë rezultate në ekran, prekni Search. Prekni një objekt në listë për ta hapur.

Ju mund të përdorni Spotlight Search për të gjetur dhe hapur aplikacione.

Tërhiqni poshtë ekranin Home për të shfaqur fushën e kërkimit.
  • Zgjidhja se në cilat aplikacione dhe përmbajtje kërkohet: Shkoni te Settings > General > Spotlight Search. Ju mund të ndryshoni gjithashtu edhe rendin e kërkimit.