Nisja në ekranin bazë
Prekni një aplikacion për ta hapur. Shtypni butonin Home për t'u kthyer te ekrani Home.…

Kryerja e shumë detyrave
iPhone ju lejon të ekzekutoni shumë aplikacione në të njëjtën kohë. Shikimi i aplikacioneve të…

Një shikim rrotull
Zvarritni një listë lart ose poshtë për të parë më shumë. Rrëshqitni për të lëvizur…

Një shikim më afër
Largoni gishtat në një, uebsajt, ose hartë për të afruar, më pas bashkoni gishtat për…

Ndryshimi i orientimit të ekranit
Shumë aplikacione ju japin një pamje të ndryshme kur rrotulloni iPhone. Për të kyçur ekranin…