iPhone ju lejon të ekzekutoni shumë aplikacione në të njëjtën kohë.

  • Shikimi i aplikacioneve të hapura: Klikoni dy herë butonin Home për të shfaqur ekranin e kryerjes së shumë detyrave. Rrëshqitni majtas ose djathtas për të parë më shumë. Për të kaluar në një aplikacion tjetër, prekeni atë.

Shikoni aplikacionet që ekzekutohen, me një radhë ikonash aplikacionesh përgjatë fundit dhe ekranin aktual për secilin aplikacion që shfaqet mbi ikonën e tij.
  • Mbyllja e një aplikacioni: Nëse një aplikacion nuk po punon mirë, mund ta mbyllni me detyrim. Tërhiqeni aplikacionin lart nga ekrani i kryerjes së shumë detyrave. Më pas provoni ta hapni aplikacionin sërish.

Nëse keni shumë aplikacione, për t'i gjetur dhe hapur ato mund të përdorni Spotlight. Ulni poshtë qendrën e ekranit Home për të parë fushën e kërkimit. Shikoni Kërkimi.