Shumë aplikacione ju japin një pamje të ndryshme kur rrotulloni iPhone.

iPhone në orientim vertikal (portret) që tregon kalendarin në pamje ditore. Në të djathtë është iPhone i kthyer në pozicion horizontal që tregon kalendarin në pamje javore.

Për të kyçur ekranin në orientim vertikal, rrëshqitni lart nga fundi i ekranit për të hapur Control Center, më pas prekni butoni i bllokimit në orientim vertikal.

Ikona e bllokimit në orientim vertikal shfaqet në shiritin e statusit kur bllokohet orientimi i ekranit.