Prekni një aplikacion për ta hapur.

Prekja me gisht e një aplikacioni.

Shtypni butonin Home për t'u kthyer te ekrani Home. Rrëshqitni majtas ose djathtas për të parë ekranet e tjera.

Rrëshqitja anash në ekran.