Zvarritni një listë lart ose poshtë për të parë më shumë. Rrëshqitni për të lëvizur me shpejtësi; prekni ekranin për ta ndaluar. Disa lista kanë një indeks, prekni një shkronjë për të kapërcyer përpara.

Tërheqja me gisht e një liste lart e poshtë.

Zvarrisni një foto, hartë ose faqe interneti në çfarëdo drejtimi për të parë më shumë.

Për të kaluar shpejt në krye të një faqeje, prekni shiritin e gjendjes në pjesën e sipërme të ekranit.