Përdorimi i Personal Hotspot për të ndarë lidhjen e internetit të iPhone: Kompjuterët mund të ndajnë lidhjen tuaj të internetit duke përdorur Wi-Fi, Bluetooth ose kabllo USB. Pajisje të tjera iOS mund të ndajnë lidhjen duke përdorur Wi-Fi. Personal Hotspot punon vetëm nëse iPhone është i lidhur me internet nëpërmjet rrjetit celular të të dhënave.

Shënim: Ky tipar mund të mos jetë i disponueshëm për të gjithë operatorët. Mund të aplikohen tarifa shtesë. Kontaktoni kompaninë telefonike për më shumë informacion.

  • Ndani një lidhje interneti: Shkoni te Settings > Cellular dhe prekni Set Up Personal Hotspot—nëse shfaqet—për të konfiguruar shërbimin me operatorin tuaj celular.

Pasi të aktivizoni Personal Hotspot, pajisjet e tjera mund të lidhen sipas mënyrave të mëposhtme:

  • Wi-Fi:  Në aparat zgjidhni iPhone nga lista e rrjeteve të disponueshme Wi-Fi.

  • USB:  Lidhni iPhone tuaj me kompjuterin duke përdorur kabllon me të cilin ka ardhur. Në preferencat e rrjetit të kompjuterit tuaj, Networks, zgjidhni iPhone dhe konfiguroni cilësimet e rrjetit.

  • Bluetooth:  Në iPhone, shkoni te Settings > Bluetooth dhe aktivizoni Bluetooth. Për të çiftuar dhe lidhur iPhone me pajisjen tuaj, referojuni dokumentacionit që keni marrë me kompjuterin tuaj.

Shënim: Kur lidhet një pajisje, në krye të ekranit të iPhone shfaqet një shirit ngjyrë blu. Ikona e Personal Hotspot shfaqet në shiritin e gjendjes së pajisjeve iOS që përdorin Personal Hotspot.

  • Ndryshimi i fjalëkalimit Wi-Fi për iPhone: Shkoni te Settings > Personal Hotspot > Wi-Fi Password, pastaj futni një fjalëkalim prej të paktën 8 karakteresh.

  • Monitorimi i përdorimit të rrjetit të të dhënave celulare: Shkoni te Settings > Cellular. Shikoni Cilësimet e Cellular.