Sistemimi i aplikacioneve
: Prekni dhe mbani prekur një aplikacion në ekranin Home derisa ai të fillojë të…

Organizimi me dosje
Krijimi i një dosjeje: Kur sistemoni aplikacionet, zvarritni një aplikacion mbi tjetrin. Prekni emrin e…

Ndryshimi i sfondit
Cilësimet e Wallpaper (sfondi në ekran) ju mundësojnë caktimin e një imazhi ose fotoje si…

Përshtatja e ndriçimit
Errësoni ekranin për të zgjatur jetëgjatësinë e baterisë suaj, ose përdorni Auto-Brightness. të ekranit: Shkoni…