Errësoni ekranin për të zgjatur jetëgjatësinë e baterisë suaj, ose përdorni Auto-Brightness.

Rrëshqitësi i ndriçimit dhe cilësimet e ndezjes/fikjes së Auto-Brightness.
  • Përshtatja e ndriçimit të ekranit: Shkoni te Settings > Wallpaper & Brightness dhe zvarrisni rrëshqitësin. Nëse Auto-Brightness është e aktivizuar, iPhone përshtatni ndriçimin e ekranit për kushtet aktuale të dritës duke përdorur sensorin e integruar të dritës së ambientit. Ju mund të rregulloni gjithashtu ndriçimin te Control Center.