Sinjalizimet
ju njoftojnë për evenimente të rëndësishme. Ato mund të shfaqen shkurtimisht në krye të ekranit,…

Notification Center
grumbullon të gjitha njoftimet tuaja në një vend, në mënyrë që t'i shqyrtoni kurdo që…