Sinjalizimet ju njoftojnë për evenimente të rëndësishme. Ato mund të shfaqen shkurtimisht në krye të ekranit, ose të mbeten në qendër të ekranit derisa t'i merrni parasysh.

Disa aplikacione mund të përfshijnë një pullë në ikonën e ekranit të tyre Home, për t'ju njoftuar se sa artikuj të rinj ju presin, për shembull, numrin e mesazheve të reja të emaileve. Nëse ka ndonjë problem—si p.sh. mesazh që nuk është arritur të dërgohej—në pullën njoftuese shfaqet një pikëçuditje pulla e sinjalizimit. Në një dosje, një pullë me numra tregon numrin total të njoftimeve për të gjitha aplikacionet brenda.

Dosje me pullë me numër në këndin e djathtë sipër.

Sinjalizimet mund të shfaqen edhe në ekranin Lock.

  • Përgjigjja ndaj një sinjalizimi kur iPhone është i bllokuar: Rrëshqitni sinjalizimin nga e majta në të djathtë:

  • Vendosja në heshtje e sinjalizimeve: Shkoni te Settings > Do Not Disturb.

  • Vendosja e tingujve dhe dridhjeve: Shkoni te Settings > Sounds