Mund të caktoni kufizime për disa prej aplikacioneve dhe për përmbajtjet e blera. Për shembull, prindërit mund të kufizojnë shfaqjen e muzikës së papërshtatshme në listat e leximit ose të mos lejojnë ndryshimet e disa cilësimeve. Përdorni kufizimet për të parandaluar përdorimin e disa aplikacioneve, instalimin e aplikacioneve të reja, ose ndryshimet në llogari ose limitin e volumit.

  • Aktivizimi i kufizimeve: Shkoni te Settings > General > Restrictions, më pas prekni Enable Restrictions. Do t'ju kërkohet të përcaktoni një kod për kufizimet të nevojshëm për të ndryshuar cilësimet që keni bërë. Ky mund të jetë ndryshe nga kodi për zhbllokimin e iPhone.

    E rëndësishme: Nëse e keni harruar kodin e kufizimit, duhet të rivendosni softuerin e iPhone. Shikoni Restaurimi i iPhone.