Ju mund të përdorni një tastierë Apple me valë (e disponueshme veçmas) për të futur tekst në iPhone. Tastiera lidhet me anë të Bluetooth-it, kështu që duhet ta çiftoni në fillim me iPhone.

  • Çiftimi i një tastiere Apple me valë me iPhone: Ndizni tastierën, shkoni te Settings > Bluetooth dhe ndizni Bluetooth, më pas prekni tastierën kur të shfaqet në listën Devices.

Pasi të çiftohet, tastiera rilidhet me iPhone kur të jetë brenda rrezes, deri në rreth 30 këmbë (10 metra). Kur të lidhet, tastiera virtuale nuk shfaqet.

  • Kursimi i baterive: Fikni Bluetooth dhe tastierën me valë kur nuk janë në përdorim. Mund ta çaktivizoni Bluetooth butoni More Info në Control Center. Për të fikur tastierën, mbani shtypur butonin Ndezje/Fikje derisa drita e gjelbër të fiket.

  • Heqja e çiftimit të një tastiere me valë: Shkoni te Settings > Bluetooth, prekni butoni More Info pranë emrit të tastierës dhe më pas prekni “Forget this Device.”

Shikoni Pajisjet Bluetooth.