• Redaktimi i tekstit: Prekni dhe mbani tekstin për të shfaqur lenten, pastaj zvarrisni për të pozicionuar pikën e hyrjes.

Prekja e ekranit me gisht për të përftuar një pamje të zmadhuar të tekstit dhe të pikës së futjes.
  • Përzgjedhja e tekstit: Prekni pikën e hyrjes për të shfaqur opsionet e përzgjedhjes. Ose prekni dy herë një fjalë për ta përzgjedhur atë. Zvarrisni pikat e kapjes për të zgjedhur më shumë ose më pak tekst. Në dokumente që lejojnë vetëm lexim, si p.sh. faqe uebi, prekni dhe mbani prekur për të zgjedhur një fjalë.

Mesazh shembull me një pjesë teksti të përzgjedhur. Mbi përzgjedhje ndodhen butonat Cut, Copy, Paste, shkronja të trasha, të pjerrëta ose të nënvizuara, si dhe shigjeta djathtas. Teksti i zgjedhur theksohet, me pikat e kapjes në secilin skaj.

Ju mund të prisni, kopjoni ose ngjisni mbi tekstin e përzgjedhur. Me disa aplikacione, mund të merrni tekst me shkronja të trasha, të pjerrëta ose të nënvizuara (prekni B/I/U); të merrni përkufizimin e një fjale; ose të lejoni që iPhone t'ju sugjerojë një alternativë. Prekni butoni i luajtjes për të parë të gjitha opsionet.

  • Zhbërja e redaktimit të fundit: Tundeni iPhone dhe më pas prekni Undo.