Te iPhone 5s, ju mund të përdorni shenjën e gishtit në vend të kodit apo fjalëkalimit të Apple ID për të zhbllokuar iPhone ose për të bërë blerje në iTunes Store, App Store dhe iBooks Store.

  • Vendosja e sensorit Touch ID: Shkoni te Settings > Touch ID & Passcode. Caktoni nëse dëshironi të përdorni shenjën e gishtit për të zhbllokuar iPhone dhe të bëni blerje në iTunes Store, App Store ose iBooks Store. Prekni Add a Fingerprint dhe ndiqni udhëzimet në ekran. Ju mund të shtoni më shumë se një shenjë gishti (gishtin e madh ose gishtin tregues, për shembull, ose një për bashkëshortin/bashkëshorten).

  • Fshirja e një shenje gishti: Prekni shenjën e gishtit, më pas prekni Delete Fingerprint. Nëse keni më shumë se një shenjë gishti, prekni butonin Home për të gjetur se cila shenjë gishti është.

  • Emërtimi i një shenje gishti: Prekni shenjën e gishtit, më pas vendosni një emër, si p.sh. “Gishti i madh”.

  • Përdorimi i sensorit Touch ID për të zhbllokuar iPhone ose për të bërë një blerje: Prekni butonin Home me një gisht që keni shtuar te Settings. Ju mund të zhbllokoni iPhone nga ekrani Lock ose nga ekrani Passcode. Kur blini nga iTunes Store, App Store ose iBooks Store, ndiqni kërkesat për të aktivizuar blerjet me shenjën e gishtit. Ose shkoni te Settings > Touch ID & Passcode dhe aktivizoni iTunes & App Store.

Shënim: Nëse e fikni iPhone, do t'ju kërkohet të konfirmoni kodin kur e ndizni sërish iPhone dhe e zhbllokoni për herë të parë, dhe do t'ju kërkohet fjalëkalimi juaj i Apple ID për blerjen e parë që bëni.