Ju mund të ndryshoni ose çaktivizoni tingujt që luan iPhone kur merrni një thirrje, mesazh, postë zanore, email, tweet, postim nga Facebook, kujtues apo një eveniment tjetër.

  • Vendosja e opsioneve të tingujve: Shkoni te Settings > Sounds për opsione si zilet dhe tonet e sinjalizimeve, cilësimet dhe motivet e dridhjes, dhe volumet e zileve dhe sinjalizimeve.

  • Vendosja e motiveve të dridhjes: Shkoni te Settings > Sounds dhe zgjidhni një artikull nga lista Sounds and Vibration Patterns. Prekni Vibration për të zgjedhur një motiv ose për të krijuar motivin tuaj.

Kur të dëshironi të vendosni në heshtje në mënyrë të përkohshme thirrjet hyrëse, sinjalizimet, dhe efektet zanore, shikoni Do Not Disturb dhe Çelësi Zile/Heshtje.