Ka një numër mënyrash për të transferuar skedarët mes iPhone dhe kompjuterit tuaj ose një pajisjeje tjetër iOS. Nëse keni një aplikacion që funksionon me iCloud në disa pajisje, mund të përdorni iCloud për të mbajtur dokumentet e aplikacionit automatikisht të përditësuara në të gjitha pajisjet. Shikoni iCloud.

  • Transferimi i skedarëve duke përdorur iTunes: Lidhni iPhone me kompjuterin duke përdorur kabllon e përfshirë. Tek iTunes në kompjuter, zgjidhni iPhone dhe më pas klikoni Apps. Përdorni seksionin File Sharing për të transferuar dokumente mes iPhone dhe kompjuterit tuaj. Aplikacionet që mbështesin ndarjen e skedarëve në listën File Sharing Apps në iTunes. Për të fshirë një skedar, zgjidhni atë në listën e Documents dhe më pas shtypni tastin Delete.

Ju mund të shikoni gjithashtu skedarët e marrë si bashkëngjitje email në iPhone.

Disa aplikacione mund të ndajnë përmbajtjen duke përdorur AirDrop. Shikoni AirDrop, iCloud dhe mënyra të tjera për të ndarë.