Nëse udhëtoni jashtë zonës së mbulimit të operatorit tuaj, ju mund të shmangni tarifat e roaming duke çaktivizuar shërbimet roaming zanore dhe për të dhënat te Settings > Cellular. Shikoni Cilësimet e Cellular.

Disa linja ajrore ju lejojnë të mbani iPhone të ndezur nëse kaloni në modalitetin e avionit. Ju nuk mund të kryeni thirrje apo të përdorni Bluetooth, por mund të dëgjoni muzikë, të luani lojëra, të shikoni video, apo të përdorni aplikacione të tjera që nuk kërkojnë lidhje telefonike apo rrjeti. Nëse e lejon linja e fluturimit, mund të aktivizoni sërish Wi-Fi ose Bluetooth për të aktivizuar këto shërbime, edhe kur jeni në modalitetin e avionit.

  • Aktivizimi i modalitetit të avionit: Rrëshqitni lart nga fundi i ekranit për të hapur Control Center, më pas prekni butoni i aeroplanit. Ju mund ta aktivizoni ose ta çaktivizoni modalitetin e avionit te Settings. Kur modaliteti i avionit është i aktivizuar, butoni i aeroplanit shfaqet në shiritin e gjendjes në pjesën e sipërme të ekranit.

Wi-Fi dhe Bluetooth gjithashtu mund të aktivizohen ose çaktivizohen te Control Center.