Pamje e shpejtë e FaceTime
Përdorni FaceTime për të kryer thirrje video apo audio drejt pajisjeve të tjera iOS ose…

Kryerja dhe përgjigja e thirrjeve
Kryerja e një thirrjeje me FaceTime: Sigurohuni që FaceTime të jetë aktivizuar te Settings >…

Menaxhimi i thirrjeve
Kryerja e shumë detyrave gjatë një thirrjeje.  Shtypni butonin Home, pastaj prekni një ikonë aplikacioni.…