Vendosja e kartës SIM
Nëse ju kanë dhënë një kartë SIM për ta instaluar, instalojeni atë përpara konfigurimit të…

Konfigurimi dhe aktivizimi i iPhone
PARALAJMËRIM: Për të shmangur lëndimet, lexoni Informacion i rëndësishëm për sigurinë përpara se të përdorni…

Lidhja e iPhone me kompjuterin tuaj
Për të përfunduar aktivizimin mund të duhet të lidhni iPhone me kompjuterin tuaj. ju lejon…

Lidhja me Wi-Fi
Nëse shfaqet në krye të ekranit, ju jeni lidhur me një rrjet Wi-Fi. iPhone rilidhet…

Lidhja me internetin
iPhone lidhet me internetin kur është e nevojshme, duke përdorur një lidhje Wi-Fi (nëse ka)…

Konfigurimi i llogarive të postës dhe i llogarive të tjera
iPhone funksionon me iCloud, MobileMe, Microsoft Exchange dhe me shumë prej ofruesve të shërbimit të…

ID e Apple
Një Apple ID është hyrja që përdoret për pothuajse çdo gjë me Apple, përfshirë përdorimin…

Menaxhimi i përmbajtjes në pajisjet tuaja iOS
Ju mund të transferoni informacion dhe skedarë mes pajisjeve tuaja iOS dhe kompjuterëve duke përdorur…

iCloud
ruan përmbajtjen tuaj përfshirë muzikën, fotot, kontaktet, kalendarët dhe dokumentet e mbështetura. Përmbajtja e ruajtur…

Sinkronizohuni me iTunes
Sinkronizimi me iTunes kopjon informacion nga një kompjuter në iPhone dhe anasjellas. Ju mund të…