Shkoni te Settings > General > International për të vendosur si më poshtë:

  • Gjuha e iPhone

  • Gjuha për Voice Control

  • Tastierat që përdorni

  • Formati i rajonit (data, ora dhe numri i telefonit)

  • Formati i kalendarit