PARALAJMËRIM: Për të shmangur lëndimet, lexoni Informacion i rëndësishëm për sigurinë përpara se të përdorni iPhone.

Aktivizimi mund të kryhet përmes rrjetit Wi-Fi ose, me iPhone 4s ose version më i ri, përmes rrjetit të operatorit tuaj celular (nuk është i disponueshëm në të gjitha zonat). Nëse asnjë prej opsioneve nuk është i disponueshëm, duhet të lidhni iPhone me kompjuterin tuaj dhe përdorni iTunes për të aktivizuar iPhone (shihni Lidhja e iPhone me kompjuterin tuaj).

  • Konfigurimi dhe aktivizimi i iPhone: Aktivizoni iPhone dhe ndiqni Setup Assistant.

Setup Assistant ju ndihmon hap pas hapi përmes procedurës, duke përfshirë:

  • Lidhja me një rrjet Wi-Fi

  • Hyrja me Apple ID ose krijimi i një Apple ID falas (nevojitet për shumë veçori, përfshirë iCloud, FaceTime, App Store, iTunes Store dhe më shumë)

  • Caktimi i një kodi

  • Konfigurimi i iCloud dhe iCloud Keychain

  • Aktivizimi i veçorive të rekomanduara si p.sh. Location Services dhe Find My iPhone

  • Aktivizimi i iPhone me operatorin tuaj

Ju gjithashtu mund të restauroni nga një rezervim iCloud ose iTunes gjatë konfigurimit.

Shënim: Nëse aktivizoni Find My iPhone gjatë konfigurimit, Activation Lock do të aktivizohet për të ndihmuar me pengimin e vjedhjeve. Shikoni Find My iPhone.

Disa operatorë telefonikë ju lejojnë ta zhbllokoni iPhone për përdorim me rrjetet e tyre. Për të parë nëse kompania juaj telefonike e ofron këtë opsion, vizitoni support.apple.com/kb/HT1937. Kontaktoni kompaninë tuaj telefonike për autorizim dhe informacion konfigurimi. Juve ju nevojitet ta lidhni iPhone me iTunes për të përfunduar këtë proces. Mund të aplikohen tarifa shtesë. Për më shumë informacion, shihni support.apple.com/kb/HT5014.