Për të përfunduar aktivizimin mund të duhet të lidhni iPhone me kompjuterin tuaj. Lidhja e iPhone me kompjuterin tuaj ju lejon gjithashtu të sinkronizoni fotot dhe përmbajtje tjetër në iPhone nga kompjuteri juaj, duke përdorur iTunes. Shikoni Sinkronizohuni me iTunes.

Për të përdorur iPhone me kompjuterin tuaj, ju nevojitet:

  • Një lidhje interneti për kompjuterin tuaj (rekomandohet në bandë të gjerë)

  • Një Mac ose një PC me një portë USB 2.0 ose 3.0 dhe një nga sistemet operative të mëposhtme:

    • OS X version 10.6.8 ose version më i ri

    • Windows 8, Windows 7, Windows Vista ose Windows XP Home ose Professional me Service Pack 3 ose version më i ri

  • Lidhja e iPhone me kompjuterin tuaj: Përdorni kabllon Lightning-USB (iPhone 5 ose version më i ri) ose kabllon 30-kunjësh-USB (iPhone 4s ose versione më të vjetra) që keni marrë me iPhone. Do t'ju kërkohet në secilën pajisje të verifikoni "besimin" e pajisjes tjetër.

iPhone i lidhur me një kompjuter Mac duke përdorur kabllon që është dërguar me iPhone.