Sinkronizimi me iTunes kopjon informacion nga një kompjuter në iPhone dhe anasjellas. Ju mund të sinkronizoni duke lidhur iPhone me kompjuterin tuaj ose mund të konfiguroni që iTunes të sinkronizojë me valë me Wi-Fi. Ju mund të konfiguroni iTunes që të sinkronizojë foto, video, podkaste, aplikacione dhe më tepër. Për ndihmë me sinkronizimin e iPhone me kompjuterin tuaj, hapni iTunes më pas zgjidhni iTunes Help nga menyja Help.

  • Sinkronizimi me valë: Lidhni iPhone. Më pas në iTunes në kompjuter, zgjidhni iPhone tuaj, klikoni Summary dhe zgjidhni “Sync with this iPhone over Wi-Fi”.

Nëse aktivizohet sinkronizimi me Wi-Fi, iPhone sinkronizohet kur lidhet me një burim energjie, si iPhone ashtu edhe kompjuteri juaj duhet të jenë të lidhur në të njëjtin rrjet me valë dhe iTunes duhet të jetë hapur në kompjuterin tuaj.

Këshilla për sinkronizimin me iTunes në kompjuterin tuaj

Lidhni iPhone me kompjuterin tuaj, zgjidheni në iTunes, dhe vendosni opsionet në panelet e ndryshme.

  • Në panelin Summary ju mund të konfiguroni iTunes që të sinkronizojë automatikisht iPhone kur lidhet me kompjuterin tuaj. Për ta anashkaluar këtë cilësim përkohësisht, mbani shtypur Command dhe Option (Mac) ose Shift dhe Control (PC) derisa të shihni iPhone të shfaqet në dritaren e iTunes.

  • Në panelin Summary, përzgjidhni “Encrypt iPhone backup” në rast se ju dëshironi të enkriptoni informacionin e ruajtur në kompjuterin tuaj kur iTunes bën një kopje rezervë. Kopjet rezervë të enkriptuara tregohen me anë të një ikone dryni, ku kërkohet një fjalëkalim për të rikthyer rezervimin. Nëse nuk e përzgjidhni këtë opsion, fjalëkalimet e tjera (siç janë ato për llogaritë e postës) nuk përfshihen në rezervim dhe duhet të rifuten nëse përdorni rezervimin për të restauruar iPhone.

  • Në panelin Info, kur sinkronizoni llogaritë e postës, transferohen vetëm cilësimet nga kompjuteri te iPhone. Ndryshimet që ju bëni në një llogari emaili në iPhone nuk ndikojnë te llogaria në kompjuterin tuaj.

  • Në panelin Info, klikoni Advanced për të zgjedhur opsionet që ju lejojnë të zëvendësoni informacionin në iPhone me informacionin nga kompjuteri juaj gjatë sinkronizimit të radhës.

  • Në panelin Photo, ju mund të sinkronizoni foto dhe video nga një dosje në kompjuterin tuaj.

Nëse përdorni iCloud për të ruajtur kontaktet, kalendarët dhe faqeshënuesit, mos i sinkronizoni ato në iPhone duke përdorur edhe iTunes.