Shkoni te Settings > Game Center, ku mund të kryeni si më poshtë:

  • Dalja (prekni ID tuaj të Apple)

  • Lejimi i ftesave

  • Lejimi që t'ju gjejnë lojtarët pranë

  • Redaktimi i profilit tuaj të Game Center (prekni pseudonimin tuaj)

  • Marrja e rekomandimeve të miqve nga Contacts ose Facebook

  • Specifikimi i njoftimi që dëshironi për qendrën e lojërave: Shkoni te Settings > Notification Center > Game Center. Nëse Game Center nuk shfaqet, aktivizoni njoftimet.

  • Ndryshimi i kufizimeve për Game Center: Shkoni te Settings > General > Restrictions.