Faqja e një libri të hapur. Në fillim të ekranit, nga e majta në të djathtë ndodhet butoni Library, butoni i pasqyrës së lëndës, butoni i pamjes, butoni i kërkimit dhe butoni i shtimit të faqeshënuesve. në fund ndodhet kontrolli i zgjedhjes së faqes.
 • Hapja e një libri: Prekni librin që doni të lexoni. Nëse nuk e shihni në Library, rrëshqitni majtas ose djathtas për të parë koleksionet e tjera.

 • Shfaqja e kontrolleve: Prekni pranë qendrës së një faqeje. Jo të gjithë librat kanë kontrolle të njëjta, por disa nga gjërat që mund të bëni përfshijnë kërkimin, shikimin e pasqyrës së lëndës dhe ndarjen e asaj që po lexoni.

 • Zmadhimi i një imazhi: Prekni dy herë mbi imazhin. Në disa libra, prekni dhe mbani shtypur për të shfaqur një xham zmadhues që mund ta përdorni për të parë një imazh.

 • Vajtja në faqe të caktuara: Përdorni kontrollet e navigimit të faqes në fund të ekranit. Ose, prekni butoni i kërkimit dhe vendosni një numër faqeje, më pas prekni numrin e faqes te rezultatet e kërkimi.

 • Marrja e një përkufizimi: Prekni dy herë një fjalë, më pas prekni Define në menynë që shfaqet. Përkufizimet nuk janë të disponueshme për të gjitha gjuhët.

 • Mbajtja mend e vendit: Prekni ikona e kordeles së faqeshënuesit për të shtuar një faqeshënues, ose prekeni sërish për ta hequr. Nuk është e nevojshme të vendosni faqeshënues kur mbyllni librin, sepse iBooks memorizon se ku e keni lënë. Ju mund të keni disa faqeshënues—për t'i parë të gjitha ato prekni butoni i pasqyrës së lëndës, më pas prekni Bookmarks.

 • Mos harroni pjesët interesante: Disa libra ju lejojnë të shtoni theksime dhe shënime. Prekni dy herë një fjalë për ta zgjedhur, lëvizni pikat e kapjes për të rregulluar përzgjedhjen, më pas prekni Highlight ose Note në menynë që shfaqet. Për të parë të gjitha theksimet dhe shënimet që keni bërë, prekni butoni i listës, më pas prekni Notes.

 • Ndarja e pjesëve interesante: Prekni një tekst të theksuar, më pas prekni butoni i ndarjes. Nëse libri është nga iBooks Store, përfshihet automatikisht një lidhje drejt librit.

  Menyja pop-up që tregon kontrollet për ndryshimin e ngjyrës së një theksimi apo shënimi, fshirjen ose ndarjen e shënimeve.

 • Ndarja e një lidhjeje për një libër: Prekni pranë qendrës së një faqeje për të shfaqur kontrollet, më pas prekni butoni i pasqyrës së lëndës. Prekni butoni i veprimit dhe më pas prekni Share Book.

 • Ndryshimi i mënyrës së pamjes së një libri: Disa libra ju lejojnë të ndryshoni fontin, përmasën e fontit dhe ngjyrën e faqes. Prekni butoni i paraqitjes. Ju mund të ndryshoni qendërzimin ose ndarjen me vijë te Settings > iBooks. Këto cilësime vlejnë për të gjithë librat që i mbështesin ato.

  Menyja e paraqitjes që tregon kontrollet për ndriçimin, ngjyrën e faqes dhe pamjen e lëvizjes.

 • Ndryshimi i ndriçimit: Prekni butoni i ndriçimit. Nëse nuk shihni butoni i ndriçimit, prekni butoni i paraqitjes në fillim.