• Sinkronizimi i PDF-ve: Në iTunes në kompjuterin tuaj, zgjidhni File > Add to Library dhe përzgjidhni PDF-në. Më pas sinkronizoni. Shikoni iTunes Help për më shumë informacion mbi sinkronizimin.

  • Shtimi i një bashkëngjitjeje PDF në email në iBooks: Hapni mesazhin e emailit, më pas prekni dhe mbani prekur bashkëngjitjen PDF. Zgjidhni“Open in iBooks” nga menyja që shfaqet.

  • Printimi i PDF-ve: Me PDF-në të hapur, prekni butoni i ndarjes më pas zgjidhni Print. Do t'ju nevojitet një printer i pajtueshëm me AirPrint. Për më shumë informacion mbi AirPrint, shikoni AirPrint.

  • Dërgimi i PDF-ve me email: Me PDF-në të hapur, prekni butoni i ndarjes më pas zgjidhni Email.