Përdorimi i tastierave ndërkombëtare
Tastierat ndërkombëtare ju lejojnë të shkruani tekst në shumë gjuhë të ndryshme, duke përfshirë dhe…

Mënyrat speciale të futjes
Ju mund të përdorni tastierat për të shkruar disa gjuhë në mënyra të ndryshme. Disa…