iPhone në sipërmarrje
Me mbështetje për akses të sigurt në rrjetet dhe direktoritë e korporatave, aplikacionet e personalizuara…

Mail, Contacts dhe Calendar
Për ta përdorur iPhone me llogaritë tuaja të punës, duhet të dini cilësimet që kërkon…

Aksesi në rrjet
Një VPN (rrjet virtual privat) siguron akses të sigurt përmes internetit në burimet private, si…

Aplikacionet
Përveç aplikacioneve të integruara, dhe atyre që merrni nga App Store, organizata juaj mund të…