Një VPN (rrjet virtual privat) siguron akses të sigurt përmes internetit në burimet private, si p.sh. rrjeti i organizatës suaj. Mund t'ju nevojitet të instaloni një aplikacion VPN nga App Store që konfiguron iPhone për të pasur akses në një rrjet të caktuar. Kontaktoni me administratorin e sistemit tuaj për informacion në lidhje me aplikacionet dhe cilësimet që ju nevojiten.