Përveç aplikacioneve të integruara, dhe atyre që merrni nga App Store, organizata juaj mund të dëshirojë që ju të keni edhe disa aplikacione të tjera. Organizata mund t'ju japë një kod pagese të parapaguar për App Store. Kur shkarkoni një aplikacion duke përdorur kodin e pagesës, ju e zotëroni atë pavarësisht nëse organizata juaj e ka blerë për ju.

Organizata juaj mund të blejë licenca aplikacionesh të App Store dhe më pas t'jua caktojë për periudhë kohe, por licencat mbeten të organizatës. Ju do të ftoheni të merrni pjesë në programin e organizatës suaj për të aksesuar këto aplikacione. Pasi regjistroheni me llogarinë tuaj iTunes, juve ju kërkohet të instaloni këto programe siç ju janë caktuar. Ato mund t'i gjeni edhe në listën Purchased, në App Store. Një aplikacion që merrni në këtë mënyrë fshihet nëse organizata ia cakton dikujt tjetër.

Organizata juaj mund të zhvillojë gjithashtu aplikacione të personalizuara që nuk janë në App Store. Ato do t'i instaloni nga një uebsajt ose, nëse organizata juaj përdor menaxhimin e pajisjeve celulare, do të merrni një njoftim që ju kërkon t'i instaloni me valë. Këto aplikacione i përkasin organizatës suaj, dhe ato mund të fshihen ose të ndalojnë funksionimin nëse ju fshini një profil konfigurimi apo largoheni iPhone nga një server për menaxhimin e pajisjeve celulare.