Me mbështetje për akses të sigurt në rrjetet dhe direktoritë e korporatave, aplikacionet e personalizuara si dhe Microsoft Exchange, iPhone është i gatshëm për punë. Për informacion të detajuar mbi përdorimin e iPhone në biznes, shkoni te www.apple.com/iphone/business.