Për ta përdorur iPhone me llogaritë tuaja të punës, duhet të dini cilësimet që kërkon organizata juaj. Nëse e keni marrë iPhone nga organizata juaj, cilësimet dhe aplikacionet që keni nevojë mund të jenë të instaluara tashmë. Nëse e keni blerë vetë iPhone, administratori i sistemit tuaj mund t'ju japë cilësimet dhe ato mund t'i vendosni vetë, ose ata mund t'ju lidhin me një server për menaxhimin e pajisjeve celulare që instalon cilësimet dhe aplikacionet që duhet të keni.

Cilësimet dhe llogaritë organizative ndodhen tipikisht te profilet e konfigurimit. Mund t'ju kërkohet gjithashtu të instaloni një profil konfigurimi që ju dërgohet me email, ose një që shkarkohet nga një faqe uebi. Kur hapni skedarin, iPhone ju kërkon leje për të instaluar profilin, dhe shfaq informacion mbi atë që përmban.

Në shumicën e rasteve, kur instaloni një profil konfigurimi që konfiguron një llogari për ju, disa nga cilësimet e iPhone nuk mund të ndryshohen. Për shembull, organizata juaj mund të aktivizojë Auto-Lock dhe t'ju kërkojë të vendosni një kod për të mbrojtur informacionin në llogaritë që aksesoni.

Ju mund të shikoni profilet tuaja te Settings > General > Profiles. Nëse e fshini një profil, fshihen gjithashtu të gjitha cilësimet dhe llogaritë e shoqëruara me profilin, duke përfshirë çdo aplikacion të personalizuar që organizata ju ka dhënë ose që ju ka kërkuar të shkarkoni. Nëse ju nevojitet një fjalëkalim për të fshirë profilin, kontaktoni me administratorin e sistemit.